הייסנס הינה התאגיד הגדול ביותר בסין למוצרי חשמל. 

מותג הייסנס נכנס לישראל על ידי חברת אקזיט אלקטרוניקס, היבואן הבלעדי.

ביתן-חבר-פסח2017

ביתן-חבר-פסח2017

מחלקת עיצוב
גלית פדר 052-6359993
galit@studiogt.co.il

מחלקת צילום
 052-6359994 תומר פדר
tomer@studiogt.co.il